Zum Beispill andeems en doraus kleng Hiesercher zaubert. Dofir brauch een nieft engem Eeërkartong eng Schéier, Pech, Gouache oder Acrylfaarf, e Pinsel a Waasserfarwen. D’Gebrauchsuweisung gëtt et hei. 

Mat dem selwechte Material a vläicht nach mat dem engen oder aneren Accessoire dobäi kann een och immens flott Maske bastelen. Der Fantasie sinn do keng Grenze gesat.