Mat Luucht a Schiet spillen ass flott! Eng Iddi ass, fir Schieter nozezeechnen an dann er richtegt schéint Bild doraus ze maachen. Leet Iech op eng Plaz, wou d’Sonn schéngt, mat engem Blat Pabeier, engem Bläistëft an e puer klenge Spillsaachen. 
Dréit Iech Richtung Sonn a kuck, datt de Schiet vun denger Spillsaach op d’Blat fält. Wann dat geschitt, dann zeechent mat ärem Bläistëft d’Konture vun deem Schiet. Duerno kënnt dir d’Bild ganz ausmolen. Dir kënnt dëst Spill mat verschiddene Spillsaache probéieren.  
A wann d’Sonn grad net esou schéngt, da kënnt dir och eng Steeluucht oder eng Täscheluucht huelen, fir mam Schiet ze spillen.  

Méi Aktivitéiten fir doheem fannt dir och op www.kannerdoheem.lu