Op Däitsch heesche se Windspiel – dat sinn déi flott Klang-Mobiléeën, déi esou schéin Téin vu séch ginn, wa se an der Loft widderenee stoussen. An dësem flotten Atelier vum Lëtzebuerg City Museum léiers du, wéi een esou e Wandspill aus Blumendëppen a Bambus selwer ka bastelen.

Mei Infos:

  • Wéini: den 22. Juli op Lëtzebuergesch, den 19. August op Englésch an den 2. Septemberop Franséisch.
  • All Kéier tëscht 14 a 16 Auer
  • Vun 8 Joer un

Umeldung: