All Kand baut gären Hütten. Sief et doheem mam Kartong vun der neier Wäschmaschinn oder de grousse Kësse vun der Couch an e puer Decken. Di beschten a schéinsten Hütte baut een awer am Fräien am Bësch mam Material, wat een an der Natur fënnt. De 25. September tëscht 14.00 a 17.00 Auer gëtt d’Irene Schrouff wärend engem Workshop am Ellergronn vill praktesch Tricker, wéi ee flott Objete mat Holz aus dem Bësch fabrizéiert. Vun klenge Picknickdësch iwwert einfach Sëtzgeleeënheete bis zum komplette Camp – mam Irene maache mir eis et richteg gemittlech am Bësch.

Den Naturschtzzenter Ellergronn läit nëmmen zwee Kilometer vum Zentrum vun Esch/Uelzecht ewech matten am Naturschutzgebitt mam selwechten Numm. Hei fënnt een alles, wat de kulturelle Räichtum vum Süden ausmécht : engersäits vill Natur, anerersäits awer natierlech och déi industrielle Vergaangenheet mam Ofbau vum Minett an de Grouwen. Den Naturzenter Ellergronn erkläert dës Zesummenhäng vun Natur, Mënsch an dem Ofbau vun natierleche Ressourcen.

Informatiounen: