Vill iwwer Fliedermais léiert ee bei der Nuetswanderung den 1. Juli vun 21.00 bis 23.00 ronderëm d’Baggerweieren zu Rëmerschen. Vläicht begéint een esouguer Glühwiermercher ënnerwee.

Weider Informatiounen

  • Aschreiwung bis den 30. Juni beim Biodiversum, Bréicherwee 5, L5441 Rëmerschen. Telefon : 24 75 65 31