Ab Abrëll a bis Enn Oktober kënne Kanner am pedagogesche Gaart Gaïa vill iwwert d’Aarbecht mam Buedem léieren. Selwer Geméis an Uebst uplanzen a wann et bis esou wäit ass, och selwer eraushuelen a schmaachen! D’Linda Bolle a seng Equipe suergen fir de pedagogeschen Encadrement vun de Kanner a fir den Entretien vum Gaart.

Dëse Projet ass nom Opruff vun der Oeuvre nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte “Jugend-Atkion – gut leben mit der Pandemie” am Joer 2021 entstanen. Elo ass et endlech esou wäit an d’Kanner kënnen de Gaart Gaïa entdecken. De Projet ass och Deel vum gréissere Projet Léieren am Gaart – Réseau Lëtzebuerg.

Méi Informatiounen

  • Ab Abrëll bis Enn Oktober 2022.
  • Fir Kanner ab 2 Joer an och fir Schoulklassen.
  • Fir privat Gruppen eegnen sech am beschten d’Schoulvakanzen.
  • Umeldungen kann een iwwer Mail: gaia@co-labor.lu maachen.
  • Weider Informatiounen zu der Oeuvre nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte fannt Dir hei an zum Projet Léieren am Gaart hei.