“Sënnes’Buerg” heescht de Spezialevent, dat de “Park Sënnesräich” zu Lëllgen Nationalfeierdag, den 23. Juni, ubitt. Vun 10.00 bis 12.00 a vun 14.00 bis 16.00 kann een hei Lëtzebuerg spieren, richen, kucken, lauschteren a schmaachen. De Gaart vun de fënnef Sënner ass an dem Dag speziell ageriicht.

Och bitt de Bistro Sënnesräich deen Dag eng thematesch Menüskaart un. De “Parks Sënnesräich” am Norde vum Land besteet aus engem Park, mee och aus enger Hal, wou een a verschidde Raim entdecke kann, wéi de mënschleche Kierper funktionéiert, awer och, wat et mam Waasser, Stroum an de Kräfte vun der Physik an der Natur op sech huet. An da gëtt et hei och nach den Airtramp: e risegt Këssen dat mat Loft gefëllt ass an op deem een flott Gläichgewiicht a Konzentratioun trainéiere kann.

Informatioune fir d’Elteren

  • De “Park Sënnesräich” fënnt een hei: 30 Duarrefstrooss, L-9762 Lullingen (Lullange, Gemeng Wëntger).
  • D’Participatioun um Spezialevent um Nationalfeierdag kascht 10 Euro fir Kanner vu 4 bis 12 Joer an 12 Euro fir Persounen ab 12 Joer. Fir Kanner ënner 4 Joer ass d’Entrée gratis. Den Zougank zum Sall vun de fënnef Sënner ass awer net an deene Präisser dran.
  • Et ass wichteg, iwwer d’Internetsäit vum Park ze reservéieren.