An den Déifte vun der Atert schützt de Kropemann d’Flëss an d’Baachen zanter éiweg. Munchmol weist dëse Waassergeescht, den tëschenzäitlech zum Emblème vum Réidener Kanton ginn ass, sech de Mënschen. Mais virun allem eemol d’Joer zu Réiden/Atert. Kommt iech de 25. September vun 9.00 bis 19.00 ameséieren an dëst Duerf am Weste vum Land.

Méi Informatiounen

  • Alles zum Fest gëtt et hei.