Wa mir eng Geschicht erzielt kréien, dann entsti Biller am Kapp, eis Fantasie leeft op Héichtouren. D’Melissa erzielt och Geschichten. Hat erzielt se awer wärend dem Wanderen. Hei spiere mir an engems d’Natur ronderëm eis. Mir erliewen se duerch d’Zesummespill vun de Biller di an eisem Kapp entsti ganz anescht, ganz erfrëschend nei. Kommt mat op eng naturverbonnen an zauberhaft Erziel-Wanderung fir d’ganz Famill.

  • Informatiounen:
  • Wou: zu Knapphouschent
  • Wéini: de 24. Oktober 2021 vu 14.30 bis 17 Auer (gratis)
  • Organisatioun: Naturpark Öewersauer
  • Onbedéngt umellen: +352 8993311 oder info@naturpark-sure.lu