Dat eenzegt wat d’selwecht ass, ass dass ee seng véier Spillsteng sécher an d’Haische brénge muss. Allerdéngs beweegt ee se mat Kaarte virun, déi sou muench Iwwerraschung bereed hale kënnen. Partnerschaftlech ënnersetzt ee seng Teamkollegen. Well et gewënnt een ëmmer nëmmen zesummen.  

D’Spillreegelen sinn hei