Couragéiert ginn d’Spiller op déi geféierlechst Plaz vum Land, fir d’Edelsteng a Sécherheet ze brengen. An der Fielswand hannert dem Waasserfall Iquazú si se viru friemen Hänn geschützt. Nëmme wee seng Kaarten geschéckt asetzt, fir d’Edelsteng vu senger Faarw op deene beschte Plazen ze platzéieren, kann dëst Spill gewannen. 

Hei geet et bei d’Spillreegelen.