D’Zil vum Spill ass et, sou Grondstécker wéi méiglech ze kréien, an déi aner Matspiller an d’Faillite ze dreiwen.  

Hei geet et bei d’Spillreegelen.