Bei Uno geet et drëm, sou schnell wéi méiglech seng Kaarte lass ze ginn. D’Aktiounskaarten suergen fir vill Spaass. 

Hei geet et bei d‘Spillreegelen.